سوالات متداول

راحت باشید و از ما سوال کنید

سؤالات متداول پرسیده شده

بیشتر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا امکانات انبار مانند هستند که شامل تجهیزات سنگینی هستند که برای تولید خط مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند.

  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • اعتماد

سوالات عمومی

سؤالات متداول

نصب کامل خط تولید

We can assist you in the modernization of your facility, the installation and repair of your equipment, and general and preventive plant maintenance.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Hard Facing & Corrosion Resistant Overlay

Because no plant can afford an inefficient operation or unplanned downtime, XTRA Industrial Technologies’ Mechanical Services Group in united states.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Pipe fitting Complete Piping Systems

XTRA Industrial Technologies has been our go-to resource for equipment installation and emergency repair services for years, The best company in the World.

سؤالات فنی

سؤالات متداول

Entire Production Line Installation

We can assist you in the modernization of your facility, the installation and repair of your equipment, and general and preventive plant maintenance.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Hard Facing & Corrosion Resistant Overlay

Because no plant can afford an inefficient operation or unplanned downtime, XTRA Industrial Technologies’ Mechanical Services Group in united states.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Pipe fitting Complete Piping Systems

XTRA Industrial Technologies has been our go-to resource for equipment installation and emergency repair services for years, The best company in the World.

از ما بپرس

فرم تماس سریع